0
info@biglita.lt
info@biglita.lt

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. www.biglita.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - taisyklės).
1.2. Asmuo, kuris užpildo parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias taisykles paspausdamas nuorodą "Sutinku", yra susipažinęs su taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užsiregistravęs asmuo tampa parduotuvės pirkėju (toliau - pirkėjas), kuris įgyja taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu pirkėjas nesilaiko taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėdamas pirkėjo, pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo parduotuvėje dienos. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka.
2.1. Parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM (+21%).
2.2. Mokestis už prekių transportavimą nurodomas, kai užsakymas suformuojamas iki galutinio jo patvirtinimo.
2.3. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
2.3.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu nurodytais rekvizitais. Už prekes galima suokėti per dvi darbo dienas. pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Jei per nustatytą laikotarpį neatsiskaitoma už prekes, užsakymas anuliuojamas.

3. Prekių užsakymas.
3.1. Patvirtindamas užsakymą pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmeniniai duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti, tik pirkėjui visiškai jį apmokėjus.
3.3. Jei pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme jis nurodo kitą prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis.
3.4. Pardavėjas priima tik teisingai užpildytus užsakymus.

4. Prekių pristatymas.
4.1. Prekės nurodytu adresu Lietuvoje pristatomos per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo (Kurjeriu į namus).
4.2. Prekės į nurodytą paštomatą pristatomos per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo (Omniva).

4.3. Jei Jūsų pasirinktos prekės sandėlyje nėra, pristatymas užtrunka iki 4-6 mėnesių.

5. Prekių kokybės garantija ir grąžinimas.
5.1. Prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybės reikalavimus.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninės parduotuvės www.biglita.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Pirkėjui parduotos nekokybiškos prekės keičiamos kokybiškomis vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

5.4. Nekokybiškos prekės pristatomos paštomatu arba kurjeriu ir apkeičiamos kokybiškomis.

5.4.1 Grąžinimo garantija nedengia išlaidų, kurios viršija užsakymo ir pristatymo sumą.

5.5. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes nepriimame daikto grąžinimui.
5.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti nekokybiškų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

5.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

6. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.
6.1. Pirkėjas turi teisę:
6.1.1. Įsigyti parduodamą prekę parduotuvėje nurodyta kaina ir taisyklėse nustatyta tvarka;
6.2. Pirkėjas įsipareigoja:
6.2.1. Naudodamasis pardavėjo teikiamomis paslaugomis, vadovautis parduotuvėje pateiktomis taisyklėmis ir laikytis jose nurodytų nuostatų;
6.2.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims;
6.2.3. Pasikeitus asmeniniams duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, juos nedelsiant atnaujinti;
6.2.4. Susipažinti su parduotuvės taisyklėmis.
6.3. Pardavėjas turi teisę:
6.3.1. Bet kada sustabdyti parduotuvės veiklą;
6.3.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti taisykles;
6.3.3. Keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas;
6.3.4. Pirkėjui tyčiniais veiksmais kenkiant parduotuvei ar pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti pirkėjo registraciją ir galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja:
6.4.1. Parduoti prekes tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį;
6.4.2. Pristatyti užsakytas prekes taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
6.4.3. Garantuoti, kad būtų parduodamos saugios, tinkamos kokybės prekės;
6.4.4. Suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę;
6.4.5. Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę;
6.5. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliekamus elektroninėje parduotuvėje.
6.6. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
6.7. Pardavėjas neatsako už parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

7. Asmens duomenų apsauga.
7.1. Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas turi teisę tvarkyti pirkėjo asmeninius duomenis, šiose taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
7.2. Pardavėjas patvirtina, kad pirkėjo asmeniniai duomenys bus naudojami tik pirkėjo tapatumui nustatyti užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmeninių duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti pirkėjo asmeninių duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
7.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja pardavėją, kuris, atsižvelgdamas į pirkėjo pranešimą, užblokuoja jo prisijungimą.

8. Kitos nuostatos
8.1. Šalys įsipareigoja visus dėl taisyklių vykdymo kylančius ginčus spręsti derybomis. Neišsprendus ginčo derybomis, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal pardavėjo buveinės vietą.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Taikoma teisė – Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Kuriai nors iš šių bendrųjų sandorių sąlygų nuostatų esant ar tapus neveiksminga, kitos nuostatos lieka galioti toliau.

Atsiskaitymas kurjeriui Atsiskaitymas
kurjeriui
Atsiskaitymas bankiniu pavedimu Atsiskaitymas
pavedimu
Pristatymas į namus Pristatymas
per DPD
Pristatymas į Omniva paštomatus Pristatymas
į paštomatą
Pristatymas Lietuvos paštu Pristatymas
per paštą
Pinigų grąžinimo garantija Pinigų
grąžinimas
Pristatymas į namus Prekės
pakeitimas